Vi er i full drift!

26. mar, 2016

Internkontroll, nødlys og oppgradering av det elektriske anlegget

Vi har nå inngått avtale om årlig tilsyn og kontroll av det elektriske anlegget, nødlys og brannboka. Internkontroll er gjennomført og rapporten er på plass. Østerhus elektro sørger for å utføre nødvendige utbedringer ihht krav og avvik og i tillegg er de i full gang med å oppgradere el-anlegget og bytte gamle skap med manuelle sikringer!

4. nov, 2015

Søknad om bruksendringer godkjenninger er i orden!

Våre søknader om bruksendring er nå i orden og det foreligger nå er ferdigattest på bygget. Dette bekrefter at alt nå er formelt i orden på bygget!

Vi jobber videre med å få på plass alle rutiner, oppgradere elektriske systemet og sørge for at alt vedr brann og sikkerhet til en hver tid er i orden ihht gjeldende krav.

30. aug, 2015

Vi er i full drift!

Det er nå snart to måneder siden vi tok over eiendommen! De første 5-6 ukene jobben ca 15 personer kontinuerlig med å få igang alt det tekniske, -og med oppussing av ganger, trapper og leiligheter.

Nå er mange leiligheter malt og så og si alle fellesarealer er malt og gulv behandlet! Vi får mange gode tilbakemeldinger på det som er gjort og jobber nå med å få enda flere leiligheter klare til utleie og salg!

Kjenner du noen som trenger leilighet, er det bare å ta kontakt med oss på post@groos.as eller Tlf 40 39 1001

7. jun, 2015

Grooseveien 64, Groos bolig er gjenåpnet for utleie!

Grooseveien 64, Groos bolig er nå gjenåpnet for normal utleie igjen! Nye drivere har overtatt, startet oppussing og begynt å leie ut leiligheter på Groos bolig!
Dersom du ønsker å søke om leilighet, kan du sende en skriftelig søknad til bolig@groos.as